Preek Sondag 6 September 2020 – Dr Hendrik Barnard

  1. Gebed.

  2. Skriflesing : Jeremia 18:1-11.

  3. Boodskap.

Tema: God het ‘n plan. Geliefdes, die bewering word soms gemaak, dat daar is geen probleem waarvoor die mens nie ‘n antwoord het nie. Wat die probleem ooit mag wees, vir die menslike rede kan dit nooit te moeilik wees nie. Maar my broer en suster, dit is nie so eenvoudig nie. Want daar is inderdaad ‘n lewensbelangrike vraagstuk waarvoor die mens nog geen antwoord kon vind nie. Dit is die vraagstuk oor die mens se sondenood. Hierdie nood lewe in die harte van so baie mense. Jy hoor dit: Waar vind ek vrede vir my onrustige siel? Kan God waarlik vir my in die tyd van hulp wees? Hoe kan ek my weer opnuut met God versoen? Op hierdie diepe sielsnood vrae, kon nog geen mens ‘n antwoord vind nie. Geen mens nie, maar God wel. God en God alleen het ‘n plan bedink as antwoord op die sielsnood van die mens. “Kyk, ek dink ‘n plan uit,” sê die Here aan sy onrustige en ongehoorsame volk. Hierdie plan was aanvanklik ‘n onheilsplan, wat die Here oor sy volk wou bring. Maar in sy groot genade het God hierdie onheilsplan laat omkeer in ‘n heilsplan. Dit word vir ons simbolies mooi verwoord, in die werk van die pottebakker. Kom ons verdiep onsself in hierdie plan.

  1. Die mens soos God hom gevorm het.

Die boodskap van die Here het tot Jeremia gekom met die opdrag om na die huis van die pottebakker te gaan. Toe Jeremia by die pottebakker se huis inloer, sien hy hoe dat die pottebakker met sy geoefende hand besig is om uit klei ‘n pragtige voorwerp op die draaitafel te vorm. Wat die voorwerp was word nie vir ons gesê nie. Maar wat wel belangrik is, is dat hat hy besig was om iets mooi’s te skep. Iets waarop hy as die pottebakker baie trots kon wees. Wat die Here hiermee aan Jeremia wou sê, is duidelik. Hy self is die Pottebakker en sy volk is die klei. God was besig om iets moois van hierdie volk te maak. Hierdie volk was bedoel om die volk van God te wees. God het hulle elkeen by die naam geroep en gevorm om tot sy eer van sy Naam te lewe. Ons is almal deur die Pottebakker uit die stof van hierdie aarde as sy koningskinders geskape. Kinders geskape om net vir hom, as ons Maker te behaag. Die hoogste doel waarna elke mens op aarde kan strewe, is om te beantwoord aan dit waartoe God jou geroep het. Om net elke oomblik van jou lewe, te leef tot eer en verheerliking van sy Naam. Hieraan het die volk van God nie beantwoord nie. Soos ook ons vandag, het hulle daagliks in hulle roeping misluk. Dan is die vraag, maar hoekom?

  1. Die mens soos sonde hom misvorm het.

Terwyl Jeremia na die handewerk van die pottebakker gekyk het, sien hy meteens ‘n lelike bars in die pragtige beeld verskyn. En die volgende oomblik tuimel die hele voorwerp ineen. Wat ‘n groot teleurstelling. Die voorwerp wat hy besig was om te maak het misluk. Die klei het vormloos op die grond geval. In hierdie vormlose hopie klei sien Jeremia die gevolg van sy eie volk se ongehoorsaamheid raak. Hoe dikwels was hulle nie teenoor die Here ongehoorsaam gewees nie. Hoe dikwels het hulle nie voor die afgode gebuig en ontrou teenoor die Here opgetree nie. Hierdie mislukte werk van die pottebakker, vertel ook iets van elkeen van ons se persoonlike geestelike lewens. Dit is ook ‘n verhaal van ontrou wees teenoor die Here. Daarvan getuig die vlekke en krake in ons lewens. Hiervoor is ons alleen skuldig. Dit is die gevolg van ons ongehoorsaamheid en opstandigheid teenoor die Here. Daarom kan God met reg in sy toorn teenoor ons ontvlam. Dit is verskriklik om te hoor dat God na ons toe kan kom om” uit te ruk en om te gooi en te vernietig” Dit is moeilik om te aanvaar dat God onheil teen ons kan bedink. Maar ons dank God dat Hy lankmoedig is. Dat Hy steeds met groot geduld en in liefde na ons uitreik. God het steeds ‘n doel met elkeen van ons. Hy wil ons help. Hoe wil Hy ons help?

  1. Die mens soos deur God hervorm.

Wat sou die pottebakker met hierdie stuk stukkende klei doen? Onder sy voete vertrap of by die deur uitgooi. Nee, met groot verdraagsaamheid het hy dit weer opgetel en daaruit ‘n ander voorwerp begin vorm. ‘n Voorwerp waarop hy opnuut weer trots kon wees. So wil God met sy volk en ook met jou en my maak. Hy wil ons hervorm en nuut maak. Hy wil weer van vooraf sy volk vorm en hulle help om aan Hom gehoorsaam te wees. Hy wil uit liefde vir hulle ‘n heilsplan bedink, wat hulle ten goede kan wees. Hierdie heilsplan kom dan ten vore, in die koms van Jesus Christus na hierdie wêreld. Aan die kruis kom God se volkome heilsplan in die offer van Jesus Christus in vervulling. Hieraan die kruis het Christus al ons mislukkings ten volle op Hom geneem. Die onheil wat God oor ons wou bring, het Hy op Homself geneem. Geliefdes kom ons rig in hierdie moeilike tye, ons geestesoë volkome op Golgota en sien Hom hang tussen hemel en aarde. Sien raak sy gebroke liggaam. Dit is God se offer vir jou en my sonde. Op Golgota het God se onheilplan ‘n heilsplan geword. In en deur Jesus Christus se kruisdood is ‘n nuwe mens geskep. Op die draaiskyf van die kruis het Hy ons in sy potttebakkkershande geneem en ons mislukte lewens hervorm. Met wie gebeur dit? Dit gebeur met hom en haar wat gewillig na Hom toe kom, met al hulle vrae en behoeftes. Hy kan en Hy wil uit elke gebroke en moedelose lewe, weer ‘n pragtige beeld skep. Hy het dit al vir so baie gedoen. Hy wil dit weer vir elkeen van ons doen. Hy wil ons lewens so hervorm dat ons kan beantwoord, waarvoor Hy ons elkeen bestem het. My broer en suster, God kom nooi ons vanoggend opnuut weer uit. Kom plaas jou lewe met al jou tekortkominge en mislukkings in my hande, as die groot Pottebakkker. En wanneer ons dit doen, laat dit ons gebed wees: Doen slegs u wil, Heer, U wil met my, vorm my en maak my net soos U wil.” Amen. Gebed. Seën uitspraak.

This email was sent to johan.rooyen@gmail.com why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences NGValhalla · H/v Fergus en Botma Straat · VALHALLA · Pretoria, GP 0185 · South Africa


76 views0 comments

Recent Posts

See All

PREEK 18 OKTOBER – DS. RYNO HURN

Verwelkoming: Aankondigings: Gebed: Votum: Psalm 103:1 -2 ‘n Psalm van Dawid. Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! 2 Loof die HERE, o my siel, en vergeet

PREEK 11 OKTOBER – DS. RYNO HURN

Verwelkoming: Aankondigings: Votum: “Ons hulp is in die Naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Mag wat ons sê en wat ons dink tog vir U aanneemlik wees, Here, ons Rots en ons Verlosse