PREEK DS. RYNO HURN – 16 Augustus 2020

Kerkklok lui

  • Lied: F253 U Is My Helper

Verwelkoming: Aankondigings:

  • Voorbidding vir Yvonne Jovner asook vir Christo Myburgh wat in ’n motorfiets ongeluk was

  • Kerkraad kom die 27ste Augustus elektronies bymekaar vanwaar daar in biddende afhanklikheid besluit gaan word oor die pad vorentoe.

Verjaarsdae Botes Dawie 08/ 16 Pretorius Nico 08/ 17 Lensley Karel 08/ 18 Botha Emmerentia 08/ 19 Symington Retha 08/ 19 Blom Riana 08/ 21 Burger Daantjie 08/ 21 Gebed: Inleiding Hoe reageer ons op geweld, korrupsie, diefstal, moord. Hoe reageer ons op die plaasmoorde, dorps aanvalle. Hoe reageer ons op die droogte, skole waar godsdiens nie meer gehou word nie, en ’n kerk wie se stem al sagter word in die samelewing. Hoe reageer ons op ’n samelewing wat gebuk staan onder egskeidings, kinders wat verwaarloos word en armoede wat om elke hoek en draai staan? Stilte Votum Waarom lyk dit asof God my dan bly vergeet, my vir altyd verlaat het? Bekeer ons tot U, Here, dat ons bekeer kan wees. Gee ons weer die bestaan van vroeër (Jer 1:7; 5:20, 21). Seëngroet Die Here is die hulp van die regverdiges. Die Here sorg vir die lewe van die opregtes. In tyd van nood sal hulle nie verleë staan nie (Ps 37:17-19). Wet: roep tot dankbaarheid Psalm 37:3-7; 23 Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad Hy tevrede is, en Hy ondersteun hom. Skuld: Wie U sê ek is Inleiding: Die boek fokus op die vernietiging van Jerusalem (vgl 1:1-12). Daar bestaan konsensus onder geleerdes dat Klaagliedere tydens die Babiloniese ballingskap ontstaan het. In 587 vC het Nebukadnesar se leërs Jerusalem binnegeval, die tempel geplunder en `n groot deel van die volk in ballingskap weggevoer. Die mense van Klaagliedere het alles verloor: hulle land, tempel én koning. Ook hulle geloof in God is geskud. Hulle het geglo dat God in die tempel teenwoordig is. Hulle het elke dag in die tempel gehoor dat God aan hulle kant is, dat daar vir altyd iemand op die troon van Dawid sal sit. En nou lê die tempel in puin. Hulle teologiese sekerhede lê aan skerwe. ‘n Hele teologie het op ‘n warm somersdag in Augustus 587 saam met die mure van Jerusalem in duie gestort. Hoe verskriklik moes dit nie vir die mense van Jerusalem gewees het nie!.” In Klaagliedere hoor ons die stem van `n platgeslane gemeenskap. By gebrek aan `n teologie om hulle deur die krisis te dra, laat die skrywers die klem op hulle eie lyding val en skryf hulle liedere waarin dié lyding telkens in besonderhede beskryf word. Skriflesing: Klaagliedere 3: 18-26 18 Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. 19 Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my; 20 as ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. 21 Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22 deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23 dit is elke môre nuut. U trou is groot. 24 Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. 25 Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; 26 dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here; Tema: Dit is goed om te dans in die stilte Preek: Binne-in die NG Kerk het ons ’n lang lys van lidmate wat al vir baie jare pligsgetrou lidmate is. Ek rig vanoggend ’n vraag aan elke lidmaat van ons gemeente: Wat kom maak julle elke Sondagoggend hier? Of julle nou in die banke sit of op die televisie die erediens kyk. Hoekom stel julle, julself bloot aan ’n persoon wat week in en week uit sê “so sê die Here, Here?” Kan dit wees dat julle vir julself ’n bepaalde tuiste kom skep het en dat dit voel dit is waar julle hoort? Dit is in hierdie bepaalde ruimte, deur hierdie bepaalde manier waar God onder andere met ons praat en vir ons uitstuur in die wêreld in. Hoe sal julle reageer as daar aangekondig word dat ons nooit weer kerk mag hou nie en in die proses word die gebou verwoes en ’n winkelsentrum word opgerig? Van julle sal kwaad en opstandig word en van julle sal hartseer word en ook ’n eie klaaglied skryf. Wat maak julle kwaad? Wat maak julle hartseer? Wat sal maak dat julle klaagliedere skryf? 19 Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my; 20 as ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Wanneer ons vers 19 en 20 in Hebreeus lees dan vertel dit vir ons dat die gedagtes wat hy het, hom depressief maak. Dan gaan hy nog verder en sê dat nie net sy gedagtes depressief word nie, maar dat sy hele wese. Sy verstaan van God, verlossing en menswees, is omvêrgegooi deur die val van die tempel. Hy weet nie meer wie hy is nie. Hy sukkel om sy verstaan van God vas te vang en hy worstel met die leemte wat van ’n tempel wat nie meer daar is nie. Hoeveel maal in ons lewens gebeur daar iets wat ook ons verstaan van God, die lewe en menswees omvêrgooi. Kom ons wees vanmôre eerlik met mekaar en kom ons draai nie doekies om nie. dit gaan nie so goed in Suid-Afrika soos ons gehoop het nie. die virus en die impak daarvan het ’n houvas op ons land, die misdaad syfers gaan by die dag op. Die kommer oor werkloosheid is baie groot en dit neem drasties toe in ons gemeente. Lidmate wat bekommerd is oor hul gesondheid, hul kinders en kleinkinders wat hulle lanklaas gesien het. ek het in die week die voorreg gehad om vinnig ’n draai in warmbad te kon maak en vir my ouma in die ouetehuis hallo te kon sê. Ek kon nie haar druk nie. Tussen my en haar was daar twee veiligheidshekke, ’n wag en sekerlik 3m afstand. Dit was die eerste keer gewees wat sy haar agterkleinkind kon sien. Sy kon hom nie vashou nie of van nader bekyk het nie. Hier is baie dinge in die gemeente waaroor ons vanmôre ’n klaaglied kan skryf. In vers 21 kom hier ’n draai in die klaaglied: “Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie...” sjoe! Besef ons wat so pas hier gebeur het? Onthou, die skrywer se hele godsdiens verstaan is omvêrgegooi. En nou kom sê hy: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie. Hierdie woord “ontferming” is eintlik ’n baie swak Afrikaanse vertaling van die Hebreeuse woord. Die Hebreeuse woord beteken eintlik baarmoeder. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy “baarmoeder” nie. M.a.w. daar is nie ’n einde aan die Here se sorg en beskerming nie. Daar is nie ’n einde van die vorming nie. Waar is ons as mens die veiligste? In ons moeder se baarmoeder... dit is daar waar ons gevorm word, gevoed word en waar die wêreld ons nie seer kan maak nie. en dit is wat die skrywer hoop gee. Dit is ook wat vir ons hoop moet gee en maak dat daar ’n draai in ons klaaglied kom. Ons is deel van die verbond. Ons is tog immers God se verbond kinders en Hy sal nie toelaat dat iets met ons gebeur nie. dit is dan waar die Hebreeus van vers 26 so mooi lees: “Dit is goed om te dans in die stilte van die redding van die Here” Mag jou klaaglied ’n oomblik van stilte hê, waar jy net kan dans... en vanuit hierdie dans eer ons die Here en vind ons hoop. Amen. Gebed: Seën: Lied: Ek sal sing

This email was sent to johan.rooyen@gmail.com why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences NGValhalla · H/v Fergus en Botma Straat · VALHALLA · Pretoria, GP 0185 · South Africa


0 views0 comments

Recent Posts

See All

PREEK 18 OKTOBER – DS. RYNO HURN

Verwelkoming: Aankondigings: Gebed: Votum: Psalm 103:1 -2 ‘n Psalm van Dawid. Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! 2 Loof die HERE, o my siel, en vergeet