Erediens 24 Mei 2020

Lui van die kerkklokke Ek wil U loof Verwelkoming: Aankondigings:

  • Maandag tot Woensdag vier ons Pinkster, uitnooi van skrywe van Psalms

  • Zoom Bybelskool – wat is die Hemelvaart?

Verjaarsdae Coleman Lukas 05/ 24 De Beer Willem 05/ 25 Barnard Hendrik 05/ 26 Henn At 05/ 26 Olivier Tersia 05/ 26 Van Rensburg Koos 05/ 26 Barnard Joey 05/ 27 Van Zyl Marlene 05/ 28 Botha Frikkie 05/ 29 Fourie Jéan 05/ 30 Gebed: Seëngroet: Skriflesing: Psalm 117

Prys die Here, alle nasies, loof Hom, alle volke, want sy liefde vir ons is sterk, aan die trou van die Here is daar geen einde nie! Prys die Here! Prediking: Gemeente, ek weet dat ek dit omtrent elke week sê dat die spesifieke teks wat gelees word baie uniek en besonders is, maar dié week se Skriflesing is werklik baie, baie uniek. Psalm 117 is om twee redes baie uniek:

  1. Dit is die kortste Psalm, trouens die kortste hoofstuk in die Bybel

  2. Dit is ook die middelste hoofstuk in die Bybel. Daar is 594 hoofstukke daarvoor en 594 hoofstukke daarna, in totaal 1189 hoofstukke met Psalm 117 reg in die middel.

Wat is hierdie middelste boodskap, die sentrale punt waar rondom die hele Woord gebou is? Prys die Here, alle nasies, loof Hom, alle volke, want sy liefde vir ons is sterk, aan die trou van die Here is daar geen einde nie! Prys die Here!


Binne-in hierdie korste hoofstuk, gebeur hier ’n klomp goed. Hier is ’n oproep na “ alle nasies en volke”, ’n bewys en ’n opdrag.


Die verwysing na “ alle nasies en volke” is meer beskrywend in die Hebreeus as wat die Afrikaanse vertaling dit beskryf. Die verwysing na “nasies en volke” is ’n spesifieke verwysing na die heidennasies, heidenvolke, stamme, gelowe, kulture, mans, vrouens en kinders wat nie deel was van die Israeliese volk nie. ’n Volk aan wie daar nie ’n verbond gemaak was nie. Die samelewing wat buite hierdie verbond staan, hulle word in hierdie Psalm opgeroep om die Here te prys.


Onmiddellik kan hier twee vraagtekens by ons opkom: het die inhoud en opdrag van die psalm nie betrekking tot my nie aangesien hierdie psalm wat nie – dalk direk – aan my gerig is nie en tweedens, hoe en waarvoor moet al die nasies die Here loof?


Dit is baie goeie vraagtekens, want dit is dinge waaroor ons vanoggend saam gesels. Kom ons begin by die tweede vraag: Waarvoor moet die al die nasies en volke die Here loof?


Die spesifieke rede wat gee is omdat die ‘liefde van die Here baie sterk is en dat daar geen einde aan sy trou is nie’. Julle sal agterkom dat die twee woorde “liefde en trou” gereeld saamgelees omdat die skrywers ’n bepaalde gedagte wil oorbring. Wanneer die twee woorde saam gelees word, dan dien dit as ’n verwysing na die verbond wat God met Israel gesluit het. Dit verwys veral na die liefde en trou wat vanuit die verbond ontstaan. In Eksodus 34: 6 lees ons dat “liefde en trou” twee woorde is wat God gebruik om Homself aan Moses bekend te stel. “Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: “Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.


Hoe moet heidennasies, mense wat nie die liefde en trou van God beleef nie, Hom loof en prys? Hoe prys jy ’n God as jy nie eens in Hom glo nie? Vir my is dit net so goed iemand sê dat ek Pietie wat in Singapore sit, se goeie dade loof en prys, maar ek ken nie eens vir Pietie nie. Ek ondervind dit dat dit maklik(er) is om God te loof wanneer jy in verhouding met Hom is, of wanneer jy Sy liefde en trou beleef, maar hoe prys jy ’n God as jy Hom nie ken nie? Hoe prys jy God wanneer die toekoms onseker is en jy belas is met kommer? As jy jou eie huidige situasie moet evalueer, is jy tans in ’n plek in jou lewe waar jy die Here enigsins wil loof en prys?


Dit is hier waar ons saam oor die eerste vraag gesels. Al word heidennasies opgeroep op die Here te loof en te prys is hierdie psalm nog steeds tot betrekking op my.


Psalm 117 is ’n oproep vir ons as gelowiges om die verbond van ‘liefde en trou’ so uit te leef dat heidennasies, mense wat dink dat hulle nog steeds buite die genade en ontferming van God staan, asook ander gelowiges wat tans sukkel, nie anders kan as om die Here te loof en prys nie.


Die grootste bewys van God se liefde en trou is die kruisverhaal van Christus. Aangesien Psalm 117 vervul word deur Christus kan ons sê dat omdat psalm 117 in die middel van die Bybel is, is Christus sentraal! Hoe sal jy die liefde en trou van God beskryf? Ek nooi julle uit om sommer deur die skrywe van julle Psalms, julle uitdrukking te gee aan God se liefde en trou.


Ek wil voordat ons vinnig gaan oorskakel na Skizzels, ’n laaste gedagte met julle deel – Teoloog Arthur Weiser skryf in een van sy kommentare oor die Psalm 117 die volgende: “The meaning and purpose of life, for nations as well as individuals, finds its fulfilment in praising God.”


Gemeente, ons het vandag weer die voorreg om regstreeks met Skizzels te kuier. Kom ons kyk of hy aanlyn is.


Kindermoment:

Ds. Ryno: Hallo Skizzels, dit is lekker om weer met jou te praat jong!


Skizzels: Hallo Ds. Ryno, baie dankie. Hallo julle almal daar by die huis.


Ds. Ryno: Waar is jy Skizzels?


Skizzels: Ek is hier by die kerk ds. Toe ds. nou so begin praat het van hoe groot en sterk God se liefde is, het dit my onmiddellik laat dink aan wanneer ek styf teen ’n baie hoë gebou staan en opkyk! En toe sneak ek by die huis uit en hardloop vinnig hier na die kerkgebou toe!


Ds. Ryno: ja Skizzels, vertel vir ons meer.


Skizzels: Wanneer ds. met ds. Se neus so styf teen ’n gebou staan en opkyk dan voel dit amper of die gebou gaan omval. Dit voel of die gebou vir my wil toemaak! Dit het my onmiddellik laat dink aan dit wat Psalm 117 sê “Prys die Here, alle mense, loof Hom, alle kinders, want God se liefde is sterk en hoog en Jesus se omgee het geen einde nie! Loof die Here! ds., moet dit so ’n bietjie try!


Ds. Ryno: dankie Skizzels, ek gaan dit beslis bietjie probeer! Is daar dalk ’n liedjie waaraan jy kan dink waarmee ons vanoggend se erediens kan afsluit?


Skizzels: ja, ds. Loof Hom met die tromme en daardie nuwe lied wat ons besig is om te leer: prys die Heer. Bye almal


Ds. Ryno: Totsiens Skizzels


Gebed:

“16Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, 17dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. 18Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. 19Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. 20Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, 21aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.”


Afsluiting:

Gemeente, julle moet almal ’n baie mooi week hê. Ons sien mekaar dv weer môre deur die loop van die dag onder die denneboom waar ons saam bietjie psalms gaan lees. Wel, julle het gehoor, kom ons sluit vanoggend se erediens af met twee liedere: loof Hom met die tromme en Prys die Heer.


Totsiens.


Slotliedere:

Loof Hom met die tromme

Prys die Heer